Progress Bars - Megabus.vn | Hệ thống đặt vé xe Limousine và xe giường nằm cao cấp | 1900 6772

Progress Bars

[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Progress Bars Shortcodes” use_theme_fonts=”yes” el_class=”shorter”][vc_column_text]Check out all the progress bars options and can be set in different styles with Visual Composer Progress Bar, Pie Chart shortcodes.[/vc_column_text][vc_separator color=”custom” gap=”tall”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Default” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_progress_bar values=”60″ bgcolor=”custom” animation=”” tooltip=”” custombgcolor=”#0088cc”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_progress_bar values=”60″ bgcolor=”custom” animation=”” tooltip=”” custombgcolor=”#0088cc” units=”%”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_progress_bar values=”0″ bgcolor=”custom” animation=”” tooltip=”” custombgcolor=”#0088cc” units=”%” min_width=”2em”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator color=”custom” gap=”tall”][vc_custom_heading text=”Contextual classes” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_progress_bar values=”40″ contextual=”success” animation=”” tooltip=”” el_class=”m-b”][vc_progress_bar values=”20″ contextual=”info” animation=”” tooltip=”” el_class=”m-b”][vc_progress_bar values=”60″ contextual=”warning” animation=”” tooltip=”” el_class=”m-b”][vc_progress_bar values=”80″ contextual=”danger” animation=”” tooltip=”” el_class=”m-b”][vc_empty_space height=”20px”][vc_separator color=”custom” gap=”tall”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Striped” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_progress_bar values=”40″ bgcolor=”custom” options=”striped” animation=”” tooltip=”” custombgcolor=”#0088cc”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Animated” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_progress_bar values=”40″ bgcolor=”custom” options=”striped,animated” animation=”” tooltip=”” custombgcolor=”#0088cc”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator color=”custom” gap=”tall”][vc_custom_heading text=”Border Radius” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_progress_bar values=”60″ bgcolor=”custom” animation=”” tooltip=”” border_radius=”no-border-radius” custombgcolor=”#0088cc” border=”rect”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_progress_bar values=”60″ bgcolor=”custom” animation=”” tooltip=”” border_radius=”border-radius” border=”round” custombgcolor=”#0088cc”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_progress_bar values=”60″ bgcolor=”custom” animation=”” tooltip=”” border_radius=”circled-border-radius” border=”circle” custombgcolor=”#0088cc”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator color=”custom” gap=”tall”][vc_custom_heading text=”Sizes” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_progress_bar values=”60″ bgcolor=”custom” animation=”” tooltip=”” size=”sm” custombgcolor=”#0088cc” border=”rect”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_progress_bar values=”60″ bgcolor=”custom” animation=”” tooltip=”” border=”round” custombgcolor=”#0088cc”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_progress_bar values=”60″ bgcolor=”custom” animation=”” tooltip=”” size=”lg” border=”circle” custombgcolor=”#0088cc”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator color=”custom” gap=”tall”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Animated & Tooltips” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_progress_bar values=”100|HTML/CSS,85|Design,75|WordPress,85|Photoshop” bgcolor=”custom” custombgcolor=”#0088cc” units=”%”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Colors” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_progress_bar values=”50|Primary” bgcolor=”custom” custombgcolor=”#0088cc” units=”%” el_class=”m-b”][vc_progress_bar values=”70|Secondary” bgcolor=”custom” custombgcolor=”#e36159″ units=”%” el_class=”m-b”][vc_progress_bar values=”75|Tertiary” bgcolor=”custom” custombgcolor=”#2baab1″ units=”%” el_class=”m-b”][vc_progress_bar values=”40|Quaternary” bgcolor=”custom” custombgcolor=”#383f48″ units=”%”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator color=”custom” gap=”tall”][vc_custom_heading text=”Circular” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_pie value=”75″ size=”175″ speed=”2500″ line=”14″ units=”%” barcolor=”#0088cc” title=”HTML/CSS”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_pie value=”55″ view=”only-icon” size=”175″ speed=”2500″ line=”14″ barcolor=”#0088cc” title=”HTML/CSS” icon=”fa fa-star”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_pie value=”58″ view=”single-line” size=”175″ speed=”2500″ line=”14″ barcolor=”#0088cc” title=”HTML/CSS”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator color=”custom” gap=”tall”][vc_custom_heading text=”Sizes” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_pie value=”75″ view_size=”sm” size=”85″ speed=”2500″ line=”3″ units=”%” barcolor=”#0088cc”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_pie value=”75″ size=”175″ speed=”2500″ line=”14″ units=”%” barcolor=”#0088cc” title=”HTML/CSS”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_pie value=”75″ view_size=”lg” size=”250″ speed=”2500″ line=”14″ units=”%” barcolor=”#0088cc” title=”HTML/CSS”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator color=”custom” gap=”tall”][vc_custom_heading text=”Options” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_pie value=”75″ size=”175″ speed=”2500″ line=”3″ linecap=”square” units=”%” barcolor=”#0088cc” title=”HTML/CSS”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_pie value=”75″ size=”175″ speed=”2500″ line=”14″ linecap=”square” units=”%” barcolor=”#0088cc” title=”HTML/CSS”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_pie value=”75″ size=”175″ speed=”2500″ line=”14″ linecap=”square” units=”%” barcolor=”#0088cc” title=”HTML/CSS” scalecolor=”#999999″][/vc_column][/vc_row]

error: Vui lòng đừng copy, chúng tôi đã nỗ lực mới có được bài viết này
Megabus.vn | Hệ thống đặt vé xe Limousine và xe giường nằm cao cấp | 1900 6772
Logo